At outsource al rekruttering til et rekrutteringsfirma har talrige plusser

Har rekruttering » http://www.temp-team.dk/Forside/Arbejdsgivere/Rekruttering.aspx, af nye medarbejdere udviklet sig til et opdrag, som opsluger for meget tid for jeres firma? Løsningen kan være at outsource jeres rekrutteringsopgaver til et professionelt rekrutterings- eller vikarbureau. Derpå kan medarbejderne fra HR i jeres firma bruge ressourcerne på medarbejderpleje og -udvikling imedens dit firma helt sikkert får glæde af en ny medarbejder, der vil kunne bidrage med en hel del i organisationen fagligt såvel som på det personlige plan, såfremt det rette rekrutterings- eller vikarbureau står for de mange opgaver ved en optimal rekruttering af nyt personale til virksomheden. Men hvilke arbejdsopgaver er det helt præcist, at et etableret rekrutterings- eller vikarbureau vil kunne tage vare på på vegne af jeres firma ift. rekruttering af nyt personale? Det vil undertegnede her kaste lys over med afsæt i erfaringer der er opbygget igennem årtier med forskellige jobs som personalekonsulent hos flere mellemstore og store firmaer.

For så vidt et firma vælger at overlade rekruttering af nyt personale til et rekrutteringsbureau, vil det til enhver tid være en god idé, at kontaktpersonen ved bureauet har mulighed for at gøre sig bekendt med forventningerne i den pågældende virksomhed og ikke mindst hos ansøgeren. Og så endda forud for, at de får lejlighed til møde hinanden ved en samtale. Derudover får den pågældende virksomhed konsulentens hjælp til at skrive en optimal personprofil samt beskrivelse af jobbets indhold, inden den konkrete rekruttering af potentielle kandidater påbegyndes. Når alt det er klaret, iværksætter vikarbureauet således jagten på den perfekte kandidat til virksomheden. Indledningsvist tjekker konsulenten fra bureauet deres egen database i håbet om at finde potentielle kandidater. I mange tilfælde er det muligt at udpege drømmekandidaten i databasen. I modsat fald sørger vikarbureauet for alt arbejdet i relation til udarbejdelse af opslag og selve annonceringen under den åbne rekruttering.

I denne fase af processen har firmaet mulighed for at arbejde videre som normalt, fordi rekrutteringsbureauet udvælger de tre bedste kandidater til stillingen, som dernæst kommer til en samtale hos det aktuelle firma. Under selve udvælgelsen af de rette kandidater benyttes nogle anerkendte værktøjer for dermed at skabe det bedst mulige udgangspunkt for at rekrutteringen giver et godt resultat. Sådanne værktøjer kan blandt andet være en såkaldt personprofilanalyse samt jobspecifikke tests af færdigheder. Der kan desuden laves en referencekontrol hos de udvalgte kandidater til stillingens forudgående arbejdsgivere. Rekrutteringsprocessen fuldføres i mellemtiden ikke når arbejdsgiveren får de absolut mest velkvalificerede kandidater til samtale. Vikarbureauet tager tillige hånd om den nødvendige opfølgning efter jobsamtalerne. Og så kan virksomheden få glæde af det unikke ”Try & Hire” koncept, som giver mulighed for at indlede ansættelsesforholdet, som et tre måneders vikariat.

Fordelene ifm. at lade et vikar- eller rekrutteringsbureau stå for jeres rekruttering er med andre ord til at tage og føle på for din virksomhed. Dine kollegaer og dig vil først og fremmest få glæde af den absolut bedste nye medarbejder. Dette vil tillige ske med et minimalt forbrug af ressourcer for jer, så I kan bruge jeres tid og kræfter på konkrete opgaver i de respektive afdelinger i løbet af hele rekrutteringen af den nye medarbejder. Såfremt jeres firma leder efter et professionelt rekrutteringsbureau til rekruttering af nye medarbejdere, kan I med fordel undersøge, om det enkelte bureau bærer en VICE certificering.