Individuel outplacement for afskedigede medarbejdere er en gavnligt for alle parter

Som leder i en middelstor organisations HR-afdeling, oplevede jeg desværre for nylig at være nødsaget til at give en fyreseddel til fem medarbejdere. I den forbindelse tog vi en beslutning om at bruge penge på et et omfattende outplacement forløb for de pågældende medarbejdere. På den måde øjnede vi nemlig muligheden for at give dem mod på at søge videre på arbejdsmarkedet. Det var vi enige om, at vi havde en forpligtigelse til at gøre, da vi overhovedet ikke var utilfredse med deres indsats. Som et resultat af den ustabile økonomiske situation var vi imidlertid presset til at skære ned.

En af de store fordele ved at tilbyde de opsagte ansatte et af disse outplacement forløb har været, at vi selv efter opsigelserne har kunnet nyde godt af nogle professionelle såvel som glade medarbejdere. Ydermere har outplacement forløbene for de medarbejdere, som blev afskediget medvirket til, at det øvrige personale i afdelingen har haft nemmere ved at acceptere den nye arbejdsfordeling ifm. nedskæringerne. Investeringen i outplacement endte som følge deraf med at være en vej til at vise en social ansvarsfølelse samt skabe en harmonisk afvikling i en meget besværlig proces.

For de opsagte medarbejdere har deres outplacement forløb også været en stor hjælp. Gennem perioden efter deres opsigelse har de hver især haft glæde af at få sparring fra konsulent fra et rekrutteringsbureau der bl.a. har vejledt dem om at skrive en god ansøgning såvel som curriculum vitae til jobopslag, der matcher deres karrieremæssige ambitioner. Jobsøgningskonsulenten har derudover også bidraget med en professionel vejledning, der har sikret, at de ansatte fik den nødvendige vejledning til at få afdækket deres kompetencer samt potentielle karrieremuligheder. Som følge deraf har de ansatte, der fik en opsigelse, fået et enestående afsæt til deres nye tilværelse som jobsøgende.

Skal du snart gennemføre en fyringsrunde i din afdeling, eller er du som chef måske nødt til at afskedige en enkelt medarbejder? Uanset grunden til afskeden og størrelsesordenen for en fyringsrunde, er et outplacement rådgivningsforløb for de afskedigede ansatte en klog investering for både virksomheden og de ansatte, som fik en opsigelse. På baggrund af den imponerende erfaring fra mit eget firma, vil jeg af den grund råde til, at man hvis det er muligt investerer i outplacement forløb, når man afskediger medarbejdere.

Såfremt du som ansat er er blevet ramt af en fyringsrunde, og har du svært ved at se, hvordan du skaffer et udfordrende drømmejob? Så bør du også overveje om der er en chance for, at din tidligere arbejdsgiver er villig til at hjælpe dig videre i dit arbejdsliv ved at betale for, at du får et outplacement vejledningsforløb. Her kan tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen i de fleste tilfælde give dig en hjælpende hånd med at få tilføjet en aftale om outplacement i fratrædelsesaftalen. På den måde sikrer du nemlig et optimalt udgangspunkt for at bruge fyringen på en konstruktiv måde og til at sætte nye mål for din karrieremæssige fremtid.