Lønadministration for flere tilknyttede

Særdeles væsentligt er det at have den perfekte lønadministration - www.dkls.dk/L%C3%98NADMINISTRATION.57.aspx – , når man er selvstændig. Jeg har nyligt gået i luften med mit eget selskab, hvor der er mange ansatte, og der er faktisk talrigt at huske som nybegynder i positionen som direktør – for eksempel administration af løn. Heldigvis har jeg fundet en udmærket samarbejdspartner. Denne partner tager sig af lønadministration plus det administrative i forbindelse med tidsregistrering samt ferieafholdelse. Altid oplever jeg, at det er kompetente plus positive mennesker, som forvalter min virksomheds administration af løn foruden at de tager sig af de øvrige ydelser. Indtil videre føler jeg mig uden tøven lykkelig for valget, ligegyldigt om jeg alene har samarbejdet med det her lønfirma i en forholdsvis afgrænset periode. Dog kan jeg bare bedømme, at netop her er der tale om lønadministration som har udmærket karat. Jeg eller medarbejderne kan undgå at bekymre os om de indviklede, administrationsmæssige opgaver er helt under kontrol. Oplever vi noget, vi er i tvivl om, så tilbyder de foruden lønservice ydermere god guidning. I tillæg til at klare min og partnerens lønadministration, håndterer vores samarbejdspartner også alle ting, som relaterer til tid. Man kan også sige, at de optegner samtlige aspekter ved sygefravær, flextid, overtid, lønforhandlinger samt opfølgning. Vi har endnu hovedsageligt behov og brug for den almindelige lønadministration, da jeg egentlig kun råder over ti ansatte. Men altså så snart mit firma er endt med at være omfangsrigt, er det godt, at den individuelle person på egen hånd er i stand til at gå ind i it-systemet og herfra får overblik over fravær og dertil se sin lønudbetalinger, ferie/fridage og andet. På grund af det føler jeg mig over lykkelig for vores hjælpende hånd i relation til lønservice, eftersom jeg har øje for gigantiske muligheder både som det ser ud i nu og fremover.