Talrige fortrin ejer en e-cigaret

E-cigaret (http://plusdamp.dk/) betyder elektronisk cigaret, der er et alternativ til en ordinær tobakscigaret. Hvorfor skal man benytte en e-cigaret i stedet for en almindelig cigaret? En stor del fortrin er der ved en e-cigaret, bl.a.: ingen giftige tilsætningsstoffer & tjære, ikke skadelig for miljø, ikke skadelig for andre mennesker, nul forbrændingsrøg, ingen fare angående de kemiske reaktioner der opstår ved antændelse, ingen risiko for brand, nul abstinenser, lignende fornemmelse af inhalering & rygning, kan anvendes overalt næsten, langt bedre pris end normale cigaretter, ingen tandmisfarvning, nul gullige vægge og gardiner i hjemmet, ingen stinkende ånde samt intet tobaksstinkende tøj. En e-cigaret er lavet til at erstatte cigaretterne, dog uden indholdet af sundhedsskadelige tilsætningsstoffer som bl.a. kuldioxid, tjære, bly, arsenik, salpeter, cyanid, benzen, formaldehyd, radon, acetone, DDT, polonium-210 og så videre. En normal tobakscigaret rummer i gennemsnit helt op på ca. firetusinde kemiske stoffer, hvoraf flere er giftige & kan fremkalde kræft. Røgen fra en e-cigaret er damp, eventuelt. med nikotin, som er valgfrit, men det føles meget som røgen fra en almindelig cigaret. En e-cigaret rummer ikke nogen toksiske stoffer, udover nikotin, og på grund af at de heller ikke forbrænder tobak, udsætter de ej andre personer for passiv rygning, og på grund af det er e-cigaretter ej medregnet i rygeloven. En e-cigaret kan som følge heraf bruges næsten overalt, som f.eks. på kontorer, cafeer, bodegaer, hoteller og endog på nogle fly samt i nogle lufthavne.